Korkeakoulusta ​työelämään

Korkeakoulusta työelämään -sivusto tarjoaa tukea opiskelijoiden ohjaukseen, urasuunnitteluun ja työelämätaitojen opettamiseen. Sivuston sisällöt on tuotettu eri ESR-hankkeissa vuosina 2007–2013. Hankkeiden keskeisenä tavoitteena on ollut tukea valmistuvien siirtymistä työelämään.

Julkaisut

Verkossa luettavia kirjoja oppaita, artikkeleita, käsikirjoja, tutkimusraportteja. Teemoina työelämäyhteistyön rakentaminen, opetuksen kehittäminen, ohjaus ja työelämätaitojen opettaminen. Guide books in English. Arbetsböcker på svenska.

Verkkopalvelut

Selkeitä sivustoja eri käyttötarkoituksiin. Urasuunnittelun ja opinnäytetyön avuksi opiskelijalle ja neuvojalle. Korkeakouluopiskelijan rekrytointiin työnantajalle. Toolkit for staff at higher education institutions. För studentrekrytering för arbetsgivarna.

Työkalut

Toimintamalleja, ohjeita, listoja ja tietoa kokemuksista. Välineitä opiskelijoiden urasuunnitteluun, osaamisen tunnistamiseen, ohjaamiseen opintojen alussa ja loppuvaiheessa, opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen sekä monikulttuurisuuden kysymyksiin.